Priser

Priser:

Från 400 kr/h (exkl moms); för enklare uppdrag, såsom att bevaka inbetalningar och göra utbetalningar. Göra och utbetala löner och skatter. Bevaka kassalikviditet.

Från 500 kr/h (exkl moms); rena bokföringsuppdrag, redovisning av resultat- och balansräkningar, ekonomisk rådgivning, bokslut, deklarationer, årsredovisningar mm. Ansökningar av ROT och RUT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *